De vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/ techniek geven we niet als ‘losse vakken’, maar bieden we gecombineerd aan in ons thematisch onderwijs. Aan de hand van aansprekende en actuele thema’s steken alle kinderen hun handen uit de mouwen en kan ieder kind uitblinken in een eigen talent en nieuwe talenten ontdekken.

Het is onze ervaring dat thematisch werken leidt tot:

  • betere motivatie en hogere betrokkenheid van kinderen
  • meer leermomenten
  • meer aandacht voor creativiteit
  • een fijn groepsgevoel
  • eigenaarschap en een beter zelfbeeld van kinderen
  • onderwijs op maat
  • hogere ouderbetrokkenheid  

Hoe pakken wij dat aan?

Kinderen gaan zelf aan de slag met een thema en kleden de school daarin zelf aan. De school is aan het einde van een thema helemaal versierd met het werk van kinderen, want het thema is van hén! 

We werken natuurlijk niet alleen ín school aan een thema, maar gaan er ook op uit om thema's in de praktijk te ervaren. Hebben we het over voedsel? Dan gaan we ook met de kinderen naar plekken waar ons voedsel tot stand of vandaan komt. Gaat het over afval, dan gaan we naar de plek waar dagelijks met afval wordt gewerkt.

En gaat het over duurzaamheid en bouwen? Dan tref je onze kinderen aan op de bouwplaats van het lokale bouwbedrijf. Zo creëren we pas echt een rijke leeromgeving en maken we het leren aanschouwelijk en dus aantrekkelijk!

Betere motivatie en hogere betrokkenheid

Thematisch werken gaat bijna altijd samen met een hoge motivatie van leerlingen. Door relevante thema’s te kiezen en een rijke leeromgeving te creëren worden leermomenten in een bepaalde context geplaatst. Dit maakt het thema herkenbaar en zorgt voor een grotere betrokkenheid.

Meer leermomenten

We kiezen elk schooljaar voor 5 actuele, uitdagende thema’s, die het onderzoekend en ontdekkend leren stimuleren. Het is belangrijk dat we dicht bij de belevingswereld van de kinderen blijven. Daardoor gaat de lesstof echt leven voor de kinderen én onthouden ze alles veel beter. 

Creativiteit

De basisvakken rekenen, taal en spelling zijn (bewust) niet standaard verweven in de thema’s. Hiervoor gebruiken we aparte leerlijnen, waarbij de kinderen werken aan de hand van doelen. Dit doen we op de ochtenden.

Het thematisch onderwijs krijgt vier middagen in de week volop aandacht. Daarbij doen we een beroep op de creatieve vaardigheden van kinderen. Het ontwikkelen van die vaardigheden is óók onderdeel van het thematisch werken.

Groepsgevoel en samenwerken

Een thema behandelen we met de hele groep en met de hele school. Natuurlijk, ook bij reguliere vakken zitten kinderen met elkaar in een klaslokaal. Maar bij thematisch werken staat het groepsgevoel centraal. Leerlingen werken in kleine projectgroepjes, waardoor ze leren communiceren en samenwerken. Dit doen we (dus) ook groepsoverstijgend!

Eigenaarschap ontwikkelen

Door kinderen eigenaar te maken van hun leerproces zorgen we voor een grotere motivatie, gevoel van verantwoordelijkheid en een positiever zelfbeeld. We volgen daarbij de ontwikkeling van ieder kind en vertalen die naar het persoonlijke portfolio. 

Onderwijs op maat

Het creëren van eigenaarschap zorgt er ook voor dat kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Ieder kind kan bij zijn/ haar eigen talent iets kwijt, terwijl iedereen toch met hetzelfde onderwerp bezig is.

Ouderbetrokkenheid

Het thematisch werken zorgt (automatisch) voor een grotere ouderbetrokkenheid. We openen of sluiten een thema vaak centraal af en we vragen ouders om te helpen invulling te geven aan het thema. Kortom: we doen het samen!

De leerling- en ouderpopulatie binnen de Hietweide is een reële afspiegeling van de maatschappij. Onze populatie bestaat uit ongeveer 10 nationaliteiten. Dat vraagt om vakmanschap! Trots ben ik dan ook op het team dat zorgt voor de verbinding en aantoonbaar het beste uit alle kinderen naar boven weet te halen. 

Meester Ivo